Beheer - Rentmeesterschap

Reximmo N.V. neemt voor u het beheer van uw eigendommen waar.
Wat houdt vastgoedbeheer in? (synoniem is rentmeesterschap) .

 • Beheer is in principe enkel nodig als U een optimaal rendement van uw eigendom(men) wilt, of U dient bijvb. lange tijd in het buitenland te vertoeven, of als vastgoed niet uw core-business is en U er dus geen tijd voor heeft.
 • REXIMMO wordt de gesprekspartner voor de huurder. Is er geluidsoverlast, zijn er lekkende kranen enz., men dient ons te contacteren.
 • Als er een huurder zijn opzeg geeft, dan gaan we onmiddellijk op zoek naar een valabele kandidaat.
  Steeds wordt deze kandidatuur aan U voorgelegd. Een continue verhuring wordt aldus gegarandeerd, wat uw rendement sterk zal doen toenemen.
 • Tussentijdse plaatsbeschrijvingen worden uitgevoerd, eventueel foto’s genomen en afrekeningen opgemaakt (borg- en verbruik…)
 • Maandelijks worden de huursommen en provisies voor U geïnd, gecontroleerd en doorgestort.
 • Tussentijdse controlebezoeken worden uitgevoerd wanneer nodig.
 • Provisies worden aangepast, (nieuwe) taksen doorgerekend.
 • De huurprijzen worden geïndexeerd, en/of eventueel aangepast bij wijzigingen in toestand.
 • Dienen er herstellingen aan het pand uitgevoerd, dan vragen wij offertes bij erkende aannemers, en na voorlegging & bestelling volgen we de werken op.
 • REXIMMO zorgt ervoor dat eventuele schade of herstellingen worden toegewezen aan de juiste partij (huurders- of verhuurderslast)
 • In optie kan voor uw patrimonium een 24u/24u paraat telefoonnr. worden opengesteld.
 • Om het beheer optimaal waar te nemen werken we samen met www.sofimmo.be

Waar zit het verschil met syndiekschap ?

Syndiekschap gaat over mede-eigendom (dus verschillende eigenaars in hetzelfde gebouw, en is er dus privatieve én gemeenschappelijke eigendom te beheren).