Schattingen:

U wilt de juiste waarde van uw onroerend goed kennen, bijvoorbeeld omdat U uw woning wenst te verkopen

Reximmo n.v., kantoor met gediplomeerde schatters, kan voor U een gedetailleerd verslag opmaken
:

Reximmo n.v., kantoor met gediplomeerde schatters, kan voor U een summiere schatting opmaken:GRATIS schattingen doen we NIET.